In de ontmoeting met mensen ben ik altijd weer geraakt door het helend vermogen in ieder van ons. ...Tanja Lith
E    info@fysiotherapielith.nl        T    0255 518 197

Specialisaties

 

Naast de standaarbehandelingen heb ik me op een aantal vlakken gespecialisseerd

- Nek- en Schouderklachten

- Medical Taping
- McKenzie Methode
- Psychosomatische Fysiotherapie/Ontspanningstherapie

- Bindweefselmassage

- Parkinson

- Fysiotherapie bij Musici

 


Nek- en Schouderklachten

 

Bij musici door overbelasting

Zenuwbanen

Uitstralling

Zittende beroepen

Verzuring spieren en verstijfing rug

 

 


 

Medical Taping

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

 

 McKenzie Methode

 

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen (bv. hernia). Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie zie wikifysio


 


Psychosomatische Fysiotherapie/Ontspanningstherapie

 

 


Bindweefselmassage

 

Bindweefselmassage is een massage van het bindweefsel, de laag tussen de huid en de spieren. Bindweefsel heeft een ondersteunende en verzorgende functie. Bloedvaten en zenuwen lopen via het bindweefsel naar de organen. Tijdens de massage krijgen de zenuwen in het huidgebied een prikkel, die doorwerken naar bepaalde organen. Als een orgaan minder goed functioneert, is dat in de corresponderende zone op de rug voelbaar in de vorm van een verhoogde spanning van de huid. Door bijvoorbeeld op de rug de zone te stimuleren die bij de lever hoort, wordt de leverfunctie verbeterd en kunnen klachten die vanuit dat orgaan komen afnemen. Door de bindweefselmassage wordt de huid in de gespannen zones weer losser en beter te verschuiven.

  

Parkinson