In de ontmoeting met mensen ben ik altijd weer geraakt door het helend vermogen in ieder van ons. ...Tanja Lith
E    info@fysiotherapielith.nl        T    0255 518 197

Behandelingen

Eerste behandeling:

Bij de eerste afspraak zal ik een aantal gegevens van u vragen. Daarbij is het nodig dat u een identiteisbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs), uw zorgpas van de zorgverzekering en de eventueel aanwezige verwijzing van de huisarts of specialist mee neemt.

Na de nodige administratieve handelingen zal ik een functioneel bewegingsonderzoek doen met een aantal testen, om zo meer duidelijkheid te krijgen over het probleem waarvoor u komt. Samen met u bespreek ik de uitkomst van mijn onderzoek, waarna ik een behandelplan voorstel met functionele doelen (dwz.die voor u haalbaar zijn! ).

Ik doe een inschatting van het aantal behandelingen die ervoor nodig zijn.

Indien u niet bij de huisarts bent geweest voor uw klacht maar rechtstreeks naar mij bent gekomen, doe ik vooraf een screening om te zien of uw klacht door mij te behandelen is. Zonodig zal ik u terugverwijzen voor nader onderzoek of doorverwijzen naar een collega.


Vervolgbehandelingen:

Tijdens de volgende behandelingen zal de nadruk liggen op het functioneel oefenen, vaak in combinatie met massage als voorbereiding op het oefenen. Het oefenprogramma wordt zo gekozen, dat het voor u makkelijk is om ook thuis uit te voeren. De oefeningen zijn functioneel, dwz. gericht om weer datgene te kunnen doen waar u nu moeite mee heeft. (lopen, staan,gaan staan/zitten, kleding aan-uittrekken, een muziekinstrument spelen, sporten etc.)

We zullen regelmatig evalueren hoe het ervoor staat en de behandeldoelen zonodig bijstellen.

Het uiteindelijke doel zal zijn om weer vrij en op een natuurlijke manier te kunnen bewegen, thuis en op het werk, of op een prettiger manier om kunnen gaan met uw bewegingsbeperking in uw dagelijkse leven.


Klanttevredenheidsonderzoek:

Aan het eind van de therapie zal ik u vragen mee te doen aan een klanttevredenheid onderzoek. Het is niet verplicht hieraan mee te doen.